LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW)

Schenkbelasting bij partners

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Gemeenschap van goederen, Goede doelen, Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 januari 2023
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Partners worden voor de berekening van schenkbelasting aangemerkt als één en dezelfde persoon. Alle schenkingen die in een kalenderjaar worden gedaan door partners – gezamenlijk of afzonderlijk – aan een persoon, worden voor de heffing van schenkbelasting samengeteld tot één verkrijging ter grootte van het totale bedrag van de schenkingen. Hetzelfde geldt voor alle schenkingen die in een kalenderjaar worden verkregen door partners - gezamenlijk of afzonderlijk - van een persoon. Dit om te voorkomen dat schenkingen worden gesplitst over meerdere personen en zo minder schenkbelasting is verschuldigd. Indien echtgenoten van tafel en bed zijn gescheiden geldt de regeling niet meer, omdat zij niet meer als partner van elkaar worden aangemerkt (art. 5a lid 3 AWR).
In art. 25 SW is voor verkrijgingen krachtens erfrecht door partners een vergelijkbare regeling opgenomen. Dergelijke verkrijgingen krachtens erfrecht van dezelfde erflater worden samengeteld voor de berekening van erfbelasting.

Wanneer tussen de partners verschil in verwantschap bestaat van de schenker met de begiftigde, mag worden uitgegaan van de meest naaste verwantschap. Dit geldt ook in de situatie dat slechts één van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.