LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW)

Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Goede doelen, Afgezonderd particulier vermogen Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 november 2021

Schenkbelasting ter zake van afgezonderd particulier vermogen (APV)

Op grond van art. 2.14a Wet IB 2001 worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een APV gedurende zijn bestaan toegerekend aan de inbrenger van de vermogensbestanddelen. Als een begunstigde van een APV gedurende het leven van de inbrenger een uitkering verkrijgt, wordt die op grond van art. 17 SW geacht krachtens schenking te zijn verkregen van degene aan wie toerekening plaatsvindt op grond van art. 2.14a Wet IB 2001. Als de inbrenger is overleden, worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een APV  toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger. Als een begunstigde die geen erfgenaam is van de inbrenger, na diens overlijden een uitkering verkrijgt van een APV, wordt die eveneens op grond van art. 17 SW geacht krachtens schenking te zijn verkregen van degene aan wie toerekening plaatsvindt, dus van de erfgenamen van de inbrenger. Als sprake is van meerdere erfgenamen, moet een schenking in aanmerking te worden genomen naar rato van hun (fictieve) aandeel in het APV. De relatie tussen de verkrijger en de (fictieve) schenker is geregeld in art. 26a SW. Het toepasselijke tarief en de vrijstellingen van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.