LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2017
De Redactie

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep

Per 1 juli 2013 is dit artikel vervallen. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 30 juni 2013 gold.

Dit wetsartikel gaf de mogelijkheid om, wanneer een besluit onrechtmatig werd verklaard, het bestuur tot schadevergoeding te veroordelen. Op 1 juli 2013 is voor dit artikel de verzoekschriftprocedure van titel 8.4 Awb in de plaats gekomen, zie de bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding wegens onrechtmatig besluiten (Stb. 2013, 50). Deze verzoekschriftprocedure is opgenomen in de artikelen 8:88 tot en met 8:95 Algemene wet bestuursrecht.

Het oude recht blijft van toepassing op besluiten van voor 1 juli 2013 welke onrechtmatig worden bevonden door de bestuursrechter. Hierbij is beslissend het moment dat het besluit is bekendgemaakt of wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In gevallen van voor 1 juli 2013 kan dus geen beroep worden gedaan op de nieuwe regeling in titel 8.4 Awb.

Zie het tabblad uitspraken voor uitspraken die van belang kunnen zijn voor de zaken waarop de oude regeling nog van toepassing is. Bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Gelderland over immateriële schadevergoeding (25 juli 2013, nr AWB-12_188 ECLI:NL:RBGEL:2013:1837) waar de rechter concludeert dat geen recht op immateriële schadvergoeding bestaat omdat de zaak inhoudelijk niet verder is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.