LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, Starters op de woningmarkt Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 november 2022
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is in de Successiewet een permanente vrijstelling schenkbelasting opgenomen voor schenkingen tot € 100.000 (welk bedrag nadien is geïndexeerd), mits het een schenking betreft die (vanuit de schenker) bestemd is voor besteding aan de eigen woning en ook daadwerkelijk overeenkomstig deze bestemming wordt besteed.
Eerder al, in de periode tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014, bestond tijdelijk een soortgelijke verhoogde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 voor schenkingen bestemd voor besteding aan de eigen woning. Zie voor deze tijdelijke variant de toelichting bij art. 33a SW, onderdeel 5

De thans geldende (permanente) vrijstellingen voor schenkingen bestemd voor de eigen woning zijn opgenomen in art. 33 sub 5 (voor verkrijging door een kind van diens ouder(s)) en sub 7 (voor verkrijging door andere verkrijgers) SW. De definitie van het begrip 'bestemd voor de eigen woning' is in samenhang hiermee uitgewerkt in art. 33a SW.

Let op: bij Belastingplan 2023 is voorgesteld om de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen naar het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling zonder bestedingsvoorwaarden (€ 28.947) en deze per 1 januari 2024 in het geheel af te schaffen. Voor zover op grond van het overgangsrecht van art. 82a lid 1 SW nog een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.