LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Per 1 januari 2017 is de tijdelijk verhoogde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 die gold tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 voor schenkingen bestemd voor besteding aan de eigen woning, in gewijzigde vorm opnieuw ingevoerd. Deze vrijstelling is opgenomen in art. 33 sub 5 en 7 SW jo art. 33a SW. Art. 82a SW regelt de samenloop van deze verhoogde vrijstelling, met de vóór 1 januari 2017 bestaande verhoogde vrijstellingen (vastgelegd in art. 33 sub 5 en 6 SW en art. 33a SW zoals deze artikelen luidden tot en met 31 december 2014).

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2017 is door meerdere partijen verzocht om vereenvoudiging van onderstaande regeling, maar de Staatssecretaris van Financiën wil daar niet aan toegeven.

2 Stroomschema: nog aanvulling van de vrijstelling mogelijk in 2017 en de jaren daarna?

Artikel 82a SW (tekst vanaf 2017) is lastig te lezen. Ter verduidelijking is het overgangsrecht daarom in een stroomschema gevat. Raadpleeg hier het Stroomschema schenkvrijstelling eigen woning per 2017. Hierna wordt per artikellid beschreven wat de omvang is van een eventuele vrijstelling voor een aanvullende schenking. Indien gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht heeft de belastingplichtige geen recht op de jaarlijkse vrijstelling.

Hieronder is een alternatieve wijze opgenomen van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.