LOADING  
Fiscaal
Civiel

SBBI en erfbelasting (art. 32 SW)

SBBI en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is een instelling die in de eerste plaats is gericht op het particuliere belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient (art. 5c AWR).

De wetgever acht de activiteiten van een SBBI maatschappelijk wenselijk, zodat in de Successiewet 1956 een vrijstelling is opgenomen voor verkrijgingen door een SBBI krachtens erfrecht. Een dergelijke instelling ontplooit derhalve activiteiten voor en met mensen, waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veerkrachtige samenleving en de sociale cohesie bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn amateursportverenigingen, buurtverenigingen, muziek- en harmonieverenigingen en jeugdverenigingen (zoals de scouting, kindervakantiekampen, jeugdvakantieweken), niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, zangkoren en dansgroepen, amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen, speeltuinen, gilden, personeelsverenigingen en ouderenverenigingen. Anders dan bij ANBI's is niet vereist dat de instelling bij beschikking is aangemerkt als SBBI. Hiervoor bestaat geen register. Bij elke verkrijging door de SBBI moet dan ook een beroep op de vrijstelling worden gedaan.

Van erfbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door een SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn gedaan in het sociaal belang (art. 32 lid 1 sub 8 SW). Dit is gelijk aan de vormgeving van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.