LOADING  
Fiscaal
Civiel

Direct opeisbare, renteloze of laagrentende lening (art. 15 SW)

Direct opeisbare, renteloze of laagrentende lening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verrekenbedingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021
De redactie

1 Algemeen

Het verstrekken van een renteloze, direct opeisbare lening is naar het civiele recht geen gift. De schuldeiser verarmt namelijk niet nu een direct opeisbare lening op een solvabele debiteur, ongeacht renteloosheid, geen lagere waarde heeft dan de nominaal uitgeleende geldsom (HR 26 februari 1986, BNB 1986/162, brondocument niet beschikbaar). Tot aan de invoering per 1 januari 2010 van art. 15 SW was daarom voor de Successiewet geen sprake van een gift als de lening een direct opeisbaar karakter had en de debiteur voldoende gegoed was.
Op 1 januari 2010 is voor de direct opeisbare geldleningen in art. 15 SW een fictiebepaling voor de schenkbelasting in het leven geroepen. Er wordt hiermee aangesloten bij de economische realiteit. Omdat art. 15 SW een fictiebepaling is, vindt geen beoordeling plaats of is voldaan aan het civiele giftbegrip. Er behoeft dan ook niet te worden bepaald of sprake is van vrijgevigheid noch van verarming of verrijking.

2 Wanneer is art. 15 SW van toepassing?

Art. 15 SW is van toepassing als:

  1. sprake is van een geldlening (art. 7:129-7:129f BW), het vervallen begrip geldlening van voor 1 januari 2017 is te vinden in art. 7A:1793 BW;
  2. die renteloos is of een rente draagt die lager is dan 6%;
  3. die rechtens dan wel ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.