LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fraus legis

Fraus legis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 april 2022
De redactie

1 Fraus legis

Het staat de belastingplichtige vrij om zijn zaken zó in te richten dat hij zo weinig mogelijk belasting betaalt. Ontwijken van belastingheffing is in beginsel toegestaan, maar ontduiken uiteraard niet. In die laatste situatie is sprake van fraude. Ook schijnhandelingen worden aangepakt in de rechtspraak door de wet toe te passen op de werkelijk rechtsverhouding en door de ‘schijn’ heen te kijken. Bijvoorbeeld in de situatie dat een aandeelhouder in feite kapitaal verschaft aan de rechtspersoon en die laatste deze kapitaalverschaffing als lening boekt en rente hierover ten laste van de winst brengt. Belastingplichtigen proberen met behulp van constructies de belastingheffing te verijdelen. De Belastingdienst bestrijdt dergelijke constructies met het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van de wetsontduiking oftewel fraus legis. Volgens de Hoge Raad, 21 november 1984 moet aan de volgende twee eisen zijn voldaan om fraus legis te kunnen toepassen:

  1. De doorslaggevende beweegreden voor het aangaan van de (rechts)handeling is verijdeling van de belastingheffing (het subjectieve vereiste of motiefvereiste).
  2. De gekozen wijze van belastingverijdeling is strijdig met doel en strekking van de wet (het objectieve vereiste of normvereiste).

In de zaak van het ‘driedagen-arrest’, was een bedrag geschonken onder de verplichting aan de schenker periodieke uitkeringen te doen. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.