LOADING  
Fiscaal
Civiel

Regeerakkoord 2017-2021

Regeerakkoord 2017-2021

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2017
De redactie

1 Algemeen

Op 10 oktober 2017 zijn de fiscale plannen uit het Regeerakkoord 2017-2021 (Vertrouwen in de toekomst) gepresenteerd. De plannen zullen vrijwel allemaal pas ingaan per 1 januari 2019, zodat er voldoende tijd is voor een grondige voorbereiding.
Hieronder volgt een selectie uit de fiscale plannen.

2 Inkomstenbelasting

  • In box 1 wordt in 2019 een tweeschijvenstructuur ingevoerd. Het basistarief bedraagt 36,93% voor het inkomen tot en met circa € 68.600 en een toptarief van 49,5% voor het inkomen daarboven. AOW-gerechtigden krijgen een drieschrijvenstructuur omdat zij geen AOW-premie betalen. De grens van circa € 68.600 wordt vanaf 2018 bevroren.
  • Vanaf 2020 worden aftrekbare kosten waaronder de hypotheekrente voor de eigen woning nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van 46%. In de jaren erna wordt dit aftrektarief jaarlijks met 3% verminderd, totdat het in 2023 gelijk is aan het basistarief. Deze maatregel wordt ook ten aanzien van de zelfstandigenaftrek ingevoerd.
  • Vanaf 2020 wordt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde.
  • De aftrek wegens geen of slechts een geringe eigenwoningschuld ter grootte van het positieve bedrag van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten wordt in 30 jaar geleidelijk afgeschaft.
  • Het aanmerkelijkbelangtarief van box 2 wordt in 2020 verhoogd ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.