LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW)

Pensioenimputatie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 juli 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

Als de waarde van een pensioen, lijfrente of periodieke uitkering die door een partner (in de zin van de SW) ten gevolge van het overlijden wordt verkregen van erfbelasting is vrijgesteld op grond van art. 32 lid 1 onder 5 SW, strekt die waarde voor de helft in mindering op de vrijstelling van die partner (art. 32 lid 1 onder 4 onder a SW). Die vrijstelling blijft daarbij wel voor minimaal het in art. 32 lid 2 SW vermelde bedrag (€ 175.837, cijfers 2022) in stand. Dit wordt pensioenimputatie genoemd. De vrijstelling van art. 32 lid 1 onder 5 SW is slechts van toepassing als wordt voldaan aan de definitie van pensioen (art. 32 lid 3 SW) of lijfrente (art. 32 lid 4 SW). Onder pensioen valt eveneens de oudedagsverplichting (art. 38p lid 4 Wet LB 1964). Bij de in aanmerking te nemen waarde komt nog 30% latente inkomstenbelasting in mindering (art. 20 lid 6 onder a SW).

Als de waarde van de lijfrente belast is op grond van art. 13 SW en niet is vrijgesteld op grond van art. 32 lid 4 SW, wordt de verkrijging voor de toepassing van art. 32 lid 2 SW geacht geheel te kunnen worden toegerekend aan een onttrekking van het vermogen van erflater, dus ongeacht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.