LOADING  
Fiscaal
Civiel

Partnerregeling (art. 1.2 Wet IB 2001)

Partnerregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Stiefkind, Samenwonen, Geregistreerd partnerschap, Samengestelde gezinnen, Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 november 2022
De redactie

1 Basispartnerbegrip in de AWR

Het basispartnerbegrip is opgenomen in art. 5a AWR. Tot dat begrip behoren gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwde samenwoners met een notarieel samenlevingscontract die staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (BRP) of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. Volgens art. 5a lid 2 AWR en art. 3 lid 3 Awir wordt degene die gedurende een deel van het kalenderjaar als partner wordt aangemerkt, ook als partner aangemerkt in de andere perioden van het kalenderjaar, voor zover hij in die perioden op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Op grond van art. 2.17 lid 7 Wet IB 2001 kunnen de belastingplichtige en degene die voor een deel van het jaar als partner wordt aangemerkt, maar die niet al op grond van art. 5a lid 2 AWR voor het gehele jaar als partner worden aangemerkt, samen verzoeken om voor de vrije onderlinge toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in de inkomstenbelasting voor het gehele jaar te worden aangemerkt als partner (voljaarspartnerschap). Het verzoek moet door beiden worden ingediend bij de aangifte of een verzoek om voorlopige teruggaaf. Indien het verzoek slechts door een van beiden wordt gedaan, ontstaat geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.