LOADING  
Fiscaal
Civiel

Partnerregeling (art. 1.2 Wet IB 2001)

Partnerregeling

Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 februari 2018
mr. A.C.M. de Vries

1 Basispartnerbegrip in de AWR

Het basispartnerbegrip is opgenomen in art. 5a AWR. Tot dat begrip behoren gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwde samenwoners met een notarieel samenlevingscontract die staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen (BRP) of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland. Volgens het tweede lid wordt degene die gedurende een deel van het kalenderjaar als partner wordt aangemerkt, ook als partner aangemerkt in de andere perioden van het kalenderjaar, voor zover hij in die perioden op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Een persoon die van tafel en bed is gescheiden, wordt aangemerkt als ongehuwd (lid 3).

Iemand wordt niet meer als partner aangemerkt als een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is ingediend en hij niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staat ingeschreven (lid 4).

Een persoon kan op enig moment maar één partner hebben. Indien een persoon meer dan één echtgenoot heeft, wordt alleen de echtgenoot uit de oudste verbintenis als partner aangemerkt. Bij meer dan één notariële samenlevingsovereenkomst telt alleen de oudste samenlevingsovereenkomst. Een notariële samenlevingsovereenkomst met meer dan één persoon wordt niet in aanmerking genomen (lid 5).

Het zevende lid bepaalt dat ongehuwde samenwoners ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.