LOADING  
Fiscaal
Civiel

Partnerbegrip (art. 1a SW)

Partnerbegrip

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Zorg, Samenwonen, Geregistreerd partnerschap, Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
De redactie

1 Partnerbegrip in de Successiewet

Wie voor de belastingwetten als partner worden aangemerkt is in de eerste plaats geregeld in art. 5a AWR. In de afzonderlijke belastingwetten wordt het partnerbegrip nader ingevuld. Het zijn van partner voor de Successiewet 1956 heeft tot gevolg dat de partner in tariefgroep I valt voor de heffing van erf- en schenkbelasting. Tevens heeft een partner recht op een substantiële vrijstelling voor de erfbelasting (art. 32 lid 1 onder a SW).

2 Gehuwden

Op grond van art. 5a lid 1 AWR worden als partner aangemerkt de echtgenoot van de belastingplichtige of degene met wie de belastingplichtige een geregistreerd partnerschap is aangegaan (art. 2 lid 6 AWR). De hoofdregel is dat echtgenoten geen fiscaal partner meer zijn van elkaar, als het verzoek tot echtscheiding is ingediend en zij niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven (art. 5a lid 4 AWR). Voor de Successiewet is dit evenwel anders, in art. 1a lid 5 SW is de werking van art. 5a lid 4 AWR uitgezonderd voor de Successiewet. Dit betekent dat echtgenoten fiscaal partner van elkaar blijven totdat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven in de registers.

Personen die zijn gescheiden van tafel en bed, worden als ongehuwd aangemerkt (art. 5a lid 3 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.