LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning (art. 10bis.2 Wet IB 2001)

Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Eigen woning, Verzekeringen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Overgangsregeling voor kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning

Er bestaat een overgangsregeling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW), mits deze op 31 december 2012 bestonden en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (art. 10bis.2 lid 1 Wet IB 2001).
Een dergelijk spaarproduct geeft recht op de uitkering van een bepaald bedrag na een bepaalde looptijd, eventueel kan overeengekomen zijn dat een gegarandeerd kapitaal wordt uitgekeerd. Indien het product een gegarandeerd kapitaal uitkeert, mag de hoogte van het kapitaal na 31 december 2012 niet worden verhoogd. Als geen gegarandeerd kapitaal is overeengekomen, mag de premie of inleg na 31 december 2012 niet worden verhoogd. Ook mag in dat geval de looptijd niet worden verlengd, omdat hiermee hetzelfde effect kan worden bereikt (een hogere uitkering). Als contractueel is overeengekomen dat een wijziging in de rentestand leidt tot een wijziging van de te betalen bedragen, dan valt het product toch onder de overgangsregeling (Vraag B1 van Vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW).
Mocht in strijd worden gehandeld met de bovenstaande voorwaarden, dan wordt het spaarproduct geacht geheel tot uitkering te zijn gekomen (art. 10bis.4 lid 3 onder h en art. 10bis.5 lid 4 onder g Wet IB 2001).
In ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.