LOADING  
Fiscaal
Civiel

Oudedagsreserve (art. 3.67-73 Wet IB 2001)

Oudedagsreserve

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2022
De redactie

1 Algemeen

Een van de drie fiscale reserves is de fiscale oudedagsreserve (FOR) (art. 5.53 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001). Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan ten laste van de fiscale winst een FOR opbouwen en daarmee vermogen sparen voor zijn oude dag (art. 3.67 lid 1 Wet IB 2001). De ondernemer kan niet onbeperkt toevoegen aan de FOR; de FOR kent een toevoegingsplafond (art. 3.68 Wet IB 2001). In bepaalde gevallen mag extra worden toegevoegd (art. 3.69 Wet IB 2001). De wet bepaalt ook wanneer de FOR verplicht moet afnemen. In dat geval wordt het bedrag van de afnemingen opgenomen in de winst (art. 3.70 Wet IB 2001).

2 Toevoegingen

2.1 Toevoegingsplafond

De toevoeging (dotatie) aan de FOR bedraagt over een kalenderjaar 9,44% van de winst (cijfers 2022) met een maximum van € 9.632 (cijfers 2022). Heeft de ondernemer ook ten laste van de winst premies en andere bijdragen uit hoofde van een pensioenregeling betaald, dan komt het bedrag van die premies en bijdragen in mindering op de toevoeging (art. 3.68 lid 1 tweede zin Wet IB 2001).

In het kader van de toevoeging wordt onder 'winst' verstaan: de winst voor toevoeging aan en afneming van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.