LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opzegging van beperkt recht (art. 14 SW)

Opzegging van beperkt recht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht. Het meer omvattende recht is derhalve met het beperkte recht bezwaard (art. 3:8 BW). Voorbeelden van beperkte rechten waarmee het eigendomsrecht kan worden bezwaard, zijn vruchtgebruik, erfpacht en erfdienstbaarheid. Een beperkt recht kan onder andere tenietgaan door het doen van afstand daarvan (art. 3:81 lid 2 onderdeel c BW) en door opzegging (art. 3:81 lid 2 onderdeel d BW). Zie daarover meer in de toelichting Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten.
Bij opzegging is het belangrijk dat de bevoegdheid daartoe bij de wet of bij de vestiging van het recht aan de hoofdgerechtigde, aan de beperkt gerechtigde of aan beiden is toegekend. Bij opzegging van het beperkt recht is geen sprake van een verkrijging van dat recht, aangezien het recht door die opzegging ophoudt te bestaan. Voor toepassing van de Successiewet valt onder schenking zowel de schenking (art. 7:175 lid 1 BW) op grond van art. 1 SW, als de gift (art. 7:186 lid 2 BW) op grond van art. 1 lid 7 SW). Civielrechtelijk wordt als een gift aangemerkt: 'iedere handeling die ertoe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.