LOADING  
Fiscaal
Civiel

Opzegging van beperkt recht (art. 14 SW)

Opzegging van beperkt recht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 oktober 2017
De redactie

Algemeen

De opzegging van een beperkt recht wordt in art. 14 SW aangemerkt als een verkrijging ten behoeve van wie de opzegging heeft plaatsgehad. Deze fictiebepaling heeft zijn belang verloren vanwege het feit dat het recht van overgang per 1 januari 2010 is vervallen. Voor het recht van overgang werd als uitgangspunt genomen dat heffing slechts mogelijk was ingeval van een formele schenking. Om heffing mogelijk te maken was een fictiebepaling noodzakelijk omdat de opzegging van een beperkt recht zelf geen verkrijging is. Nu het recht van overgang is afgeschaft, heeft de fictiebepaling zijn belang verloren. Voor de heffing van schenkbelasting is de fictie niet nodig omdat de opzegging een gift is (voorheen een materiële bevoordeling).

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.