LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onterechte vermelding omzetbelasting (art. 37 Wet OB)

Onterechte vermelding omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022

1 Onterecht vermelde omzetbelasting op factuur

Art. 37 Wet OB bepaalt dat als op een factuur melding wordt gemaakt van omzetbelasting, hoewel geen omzetbelasting is verschuldigd, deze belasting toch wordt verschuldigd op het moment dat de factuur is uitgereikt. Dit geldt niet alleen voor ondernemers die een factuur met daarop ten onrechte vermelde omzetbelasting uitreiken, maar ook voor niet-ondernemers. Als niet-ondernemers ten onrechte op een factuur omzetbelasting vermelden, ontstaat voor hen een belastingplicht en moeten zij de onterecht berekende omzetbelasting voldoen op een omzetbelastingaangifte. Zij moeten de Belastingdienst verzoeken een aangifte uit te reiken. Andere voorbeelden van situaties waarin op grond van art. 37 Wet OB omzetbelasting wordt verschuldigd, zijn:

  • toepassing van het verkeerde tarief
  • de levering of dienst die is vrijgesteld
  • de levering of dienst waarbij de heffing van omzetbelasting is verlegd naar de afnemer
  • bij de overgang van een algemeenheid van goederen (art. 37d Wet OB)
  • de levering of dienst die plaatsvindt binnen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Blijkens de wetsgeschiedenis strekt art. 37 Wet OB ertoe te voorkomen dat de afnemer niet-verschuldigde omzetbelasting in aftrek brengt waardoor belastinginkomsten worden misgelopen. Echter, ook indien degene aan wie de factuur is uitgereikt geen recht op aftrek van voorbelasting heeft, kan art. 37 Wet OB van toepassing zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.