LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ondernemingsvermogen (art. 35c SW)

Ondernemingsvermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Bedrijfsopvolging, Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2022
De redactie

1 Object van verkrijging

Het doel van de bedrijfsopvolgingsregeling is het faciliteren van reële bedrijfsoverdrachten. Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling alleen van toepassing is als ondernemingsvermogen wordt verkregen. Op de verkrijging krachtens erfrecht of schenking van beleggingsvermogen is de vrijstelling niet van toepassing. In art. 35c SW worden nadere eisen gesteld aan het ondernemingsvermogen. Onder ondernemingsvermogen wordt voor de bedrijfsopvolgingsregeling verstaan (art. 35c lid 1 SW):

  1. een onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 of een gedeelte daarvan;
  2. een medegerechtigdheid als bedoeld in art. 3.3 lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 of een gedeelte daarvan, te denken valt aan een commanditair aandeel in een personenvennootschap. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de medegerechtigdheid rechtstreeks voortvloeit uit een door de erflater of schenker eerder gedreven onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 en wordt verkregen door een persoon die reeds beherend vennoot is of enig aandeelhouder is in een vennootschap die beherend vennoot is (art. 35c lid 2 SW).
  3. vermogensbestanddelen die bij de erflater of schenker behoorden tot een aanmerkelijk belang als bedoeld in afdeling 4.3 Wet IB 2001, met uitzondering van art. 4.10 Wet IB 2001 (meetrekregeling), mits het lichaam waarop het belang betrekking heeft een onderneming drijft ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.