LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ondernemer in de btw (art. 7 Wet OB)

Ondernemer in de btw

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Bouwterrein, Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2022
De redactie

1 Inleiding

Een ondernemer is belastingplichtig voor de Wet op de omzetbelasting (Wet OB). Het begrip ondernemer is voor de Wet OB nader ingevuld in art. 7 Wet OB. Een ondernemer is ieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent (art. 7 lid 1 Wet OB), in het hiernavolgende wordt hierop uitgebreider ingegaan.
De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Zesde Richtlijn, welke Richtlijn is opgevolgd door de BTW-richtlijn. In de Zesde Richtlijn en de BTW-richtlijn wordt gesproken over ‘belastingplichtige’, terwijl de Wet OB spreekt over ‘ondernemer’. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse wetgever geen andere invulling heeft willen geven aan het begrip ondernemer dan de Zesde Richtlijn geeft (HR 2 mei 1984, nr 22153, BNB 1984/295, brondocument niet beschikbaar).

Indien een natuurlijke persoon voor de omzetbelasting ondernemer is, is hij ook belastingplichtige voor alle andere economische activiteiten die hij incidenteel verricht mits dit met omzetbelasting belaste activiteiten zijn (HvJ EU 13 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:391, Kostov). Van belang is wel om vast te stellen dat de belastingplichtige 'als zodanig' handelt (HvJ EU 9 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:456). Een belastingplichtige die een handeling voor privédoeleinden verricht, handelt niet als belastingplichtige voor de omzetbelasting. Een handeling met betrekking tot een goed dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.