LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ondernemersaftrek (art. 3.74-79 Wet IB 2001)

Ondernemersaftrek

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

De belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB 2001). De ondernemersaftrek komt in aftrek op de totale winst van alle ondernemingen die door de belastingplichtige worden gedreven en geldt dus niet voor elke onderneming afzonderlijk (art. 3.75 Wet IB 2001).

De ondernemersaftrek bestaat uit een vijftal faciliteiten (art. 3.74 Wet IB 2001):

a. de zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001);
b. de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, aangeduid als S&O-aftrek (art. 3.77 Wet IB 2001);
c. de meewerkaftrek (art. 3.78 Wet IB 2001);
d. de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (art. 3.78a Wet IB 2001); en
e. de stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001).

Uitsluitend een ondernemer als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001 heeft recht op de ondernemersaftrek. De wetgever heeft deze faciliteit alleen willen toekennen aan 'echte' ondernemers en niet aan een belastingplichtige die winst geniet als medegerechtigde en dergelijk zoals bedoeld in art. 3.3 Wet IB 2001.

2 Urencriterium

De onder a t/m c genoemde faciliteiten vereisen dat de ondernemer aan het urencriterium van art. 3.6 Wet IB 2001 voldoet. Dit houdt in dat de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.