LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting in NV of BV (art. 3.65 Wet IB 2001)

Omzetting in NV of BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Staken onderneming / Liquidatie, Economische eigendomsoverdracht, Agrarisch recht, Omzetting, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

In art. 3.65 Wet IB 2001 is de mogelijkheid opgenomen van een geruisloze inbreng van een onderneming in een naamloze of een besloten vennootschap (hierna wordt omwille van de eenvoud gesproken over ‘de BV’). Ook behoort de inbreng in een naar buitenlands recht opgerichte kapitaalvennootschap tot de mogelijkheden. Strekking van deze bepaling is geen belasting te heffen indien uitsluitend de juridische vorm van de onderneming wordt gewijzigd.

Onder de Wet IB 1964 was het fiscaal aantrekkelijk om de onderneming via een BV te drijven. Als IB-ondernemer werd men vóór 2001 voor de winst belast tegen een progressief tarief oplopend tot 60%, terwijl de winst die door de BV werd genoten, belast werd tegen 35% vennootschapsbelasting en bij uitkering aan de aandeelhouder tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. De totale belastingdruk bedroeg in dit laatste geval 51,25%.
Onder de Wet IB 2001 wordt de IB-winst belast tegen een progressief tarief dat oploopt tot maximaal 49,5% (cijfers 2022), zij het dat van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek een gedeelte van 14% wordt vrijgesteld (de MKB-winstvrijstelling van art. 3.79a Wet IB 2001. De totale belastingdruk voor degene die de onderneming via de BV drijft is ongeveer 40%. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.