LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omvang aftrekbare kosten in geval van gezamenlijke eigen woning (art. 3.121 Wet IB 2001)

Omvang aftrekbare kosten in geval van gezamenlijke eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2021
De redactie

Algemeen

Wonen belastingplichtigen die geen fiscaal partner van elkaar zijn, in een woning waartoe zij ieder gerechtigd zijn, dan wordt het eigenwoningforfait dat bij elk van de belastingplichtigen in aanmerking wordt genomen, bepaald door de mate van gerechtigdheid tot de woning (art. 3.115 Wet IB 2001). Voor de aftrekbare kosten zoals omschreven in art. 3.120 Wet IB 2001 speelt de mate van gerechtigdheid tot de woning geen rol. De omvang van de aftrekbare kosten wordt voor elk van de belastingplichtigen bepaald door hun aandeel in de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de woning en door de periodieke betalingen voor zover die op hen drukken (art. 3.121 Wet IB 2001).

Kwalificeren de belastingplichtigen als elkaars fiscaal partner, dan worden de inkomensbestanddelen in aanmerking genomen bij degene door wie de inkomensbestanddelen zijn genoten of op wie deze drukken. Een uitzondering geldt voor de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen waartoe de belastbare inkomsten uit eigen woning worden gerekend. Deze belastbare inkomsten uit eigen woning (het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten) worden tussen de partners verdeeld in de door hen zelf gekozen verhouding mits in totaal 100% wordt aangegeven.

Aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant (14 juli 2015, nr AWB - 14 5526, ECLI:NL:RBZWB:2015:4492) is de volgende casus voorgelegd. Twee broers zijn ieder voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.