LOADING  
Fiscaal
Civiel

Objectafbakening (art. 16 Wet WOZ)

Objectafbakening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 april 2021
De redactie

1 Afbakening van het belastingobject

Het te waarderen object in het kader van de Wet WOZ wordt afgebakend door art. 16 Wet WOZ. Hierin is bepaald wat voor de toepassing van de Wet WOZ als één onroerende zaak moet worden aangemerkt. De afbakening van het zogenoemde WOZ-object geschiedt door de gemeente en wordt vastgelegd in de WOZ-administratie. Het WOZ-object vormt het belastingobject voor de heffing van de verschillende belastingen. Op deze wijze wordt voorkomen dat bij de verschillende heffingswetten op grond waarvan de WOZ-waarde als maatstaf wordt gehanteerd, discussies ontstaan over de objectafbakening.
De afbakening van het object kan maar één keer ter discussie worden gesteld, namelijk in het bezwaar tegen de waardebeschikking.

Volgens art. 16 Wet WOZ worden voor de toepassing van de Wet WOZ als één onroerende zaak aangemerkt:
a. een gebouwd eigendom;
b. een ongebouwd eigendom;
c. een blijkens zijn indeling bestemd als een afzonderlijk geheel te gebruiken gedeelte van een gebouwd of ongebouwd eigendom;
d. een samenstel van twee of meer gebouwde of ongebouwde eigendommen of gedeelten daarvan, die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;
e. een geheel van twee of meer gebouwde of ongebouwde eigendommen of gedeelten daarvan of samenstellen dat naar de omstandigheden beoordeeld één terrein vormt dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.