LOADING  
Fiscaal
Civiel

Object van heffing (art. 1.2 Vhh)

Object van heffing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verhuurderheffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

In art. 1.2 Wet woningmarkt 2014 II zijn de definities die gelden voor de verhuurderheffing opgenomen.

2 Object van heffing: huurwoning met prijs onder huurtoeslaggrens

Het begrip huurwoning wordt gedefinieerd in art. 1.2 lid 1 onder e Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Onder een huurwoning wordt verstaan een in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning die ingevolge art. 16 Wet WOZ als één onroerende zaak wordt aangemerkt, mits de huurprijs daarvan onder de huurtoeslaggrens ligt (art. 13 lid 1 onder a Wet op de huurtoeslag).
De huurtoeslaggrens bedraagt € 763,47 per maand (cijfers 2022). De heffing treft dus alleen verhuurders van woningen in de gereguleerde sector; woningen in de vrije sector zijn van de verhuurderheffing uitgesloten.

Ingevolge art. 1.2 lid 1 onder e slot Wet maatregelen woningmarkt 2014 II vallen woningen die worden verhuurd in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een kort periode verblijf houden, niet onder het begrip huurwoning. Per 1 januari 2018 zijn van de verhuurderheffing ook uitgezonderd woningen die krachtens art. 3.1 Erfgoedwet als rijksmonument zijn aangewezen. Hierdoor worden verhuurde hofjeswoningen vanaf genoemde datum vrijgesteld van verhuurderheffing.

De Hoge Raad (HR 23 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1131) oordeelt dat een stichting die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht genothebbende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.