LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nieuwe beschikking op verzoek medebelanghebbende (art. 28 Wet WOZ)

Nieuwe beschikking op verzoek medebelanghebbende

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 september 2022
De redactie

1 Begrip belanghebbende

Art. 28 lid 1 Wet WOZ bepaalt dat een gemeenteambtenaar, na een daartoe gedaan verzoek, binnen acht weken een WOZ-beschikking neemt ten aanzien van een ieder die aannemelijk maakt een belang te hebben bij de vastgestelde waarde van een onroerende zaak (art. 22 lid 1, art. 26 lid 1 of art. 27 lid 1 Wet WOZ), en aan wie niet op grond van art. 24 leden 3 tot en met 6 en 8 jo art. 26 lid 4 jo art. 27 lid 3 Wet WOZ een beschikking is toegezonden.
Volgens de tweede volzin is van een belang sprake 'als het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt, en de belanghebbende door dit gebruik in zijn individuele belang kan worden geraakt'.
Een erfgenaam kwalificeert als een belanghebbende in de zin van art. 24 lid 3 sub a Wet WOZ, nu deze het genot van de onroerende zaak verkrijgt krachtens eigendom.

Tot 1 oktober 2015 was vereist dat de belanghebbende een belang had met betrekking tot de heffing van een belasting te zijnen aanzien. Door het bredere gebruik van de WOZ-waarde was het in de ogen van de wetgever onnodig beperkend om het opvragen van een WOZ-beschikking door een medebelanghebbende alleen te honoreren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.