LOADING  
Fiscaal
Civiel

Negatieve persoonsgebonden aftrek (art. 3.139 Wet IB 2001)

Negatieve persoonsgebonden aftrek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
De redactie

Negatieve giftenaftrek

Een door een belastingplichtige genoten fiscaal voordeel kan ongedaan worden gemaakt, indien de aftrekbare gift inmiddels is ontbonden of herroepen.
Hiertoe is de regeling van de negatieve persoonsgebonden aftrek in art. 3.139 Wet IB 2001 uitgebreid. Het bedrag dat door een belastingplichtige is ontvangen tengevolge van de ontbinding of herroeping van een schenking die op grond van afdeling 6.9 Wet IB 2001 in aanmerking is genomen, wordt als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen (art. 3.139 onder d Wet IB 2001). Het bedrag wordt, indien van toepassing, vermeerderd met het bedrag, bedoeld in art. 6.39a Wet IB 2001 (de multiplier bij culturele instellingen), voor zover dat bedrag of die bedragen in aftrek is/zijn gekomen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.