LOADING  
Fiscaal
Civiel

NSW-landgoed: statusverlies (art. 3 NSW)

NSW-landgoed: statusverlies

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2018
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Verlies op verzoek of van rechtswege

Een eigenaar kan de minister mededelen dat hij niet langer wenst dat diens onroerende zaak wordt aangemerkt als NSW-landgoed (art. 3 lid 1 sub a NSW).
Daarnaast kent de wet een aantal situaties waarin een onroerende zaak zijn status als NSW-landgoed verliest (art. 3 lid 1 NSW):

  • door gebrek aan behoorlijk onderhoud of andere omstandigheden is het karakter van het landgoed aangetast of verloren gegaan (sub b);
  • de eigendom van de onroerende zaak is overgedragen (sub c);
  • als op de onroerende zaak een recht van vruchtgebruik of erfpacht is gevestigd tenzij, in geval van erfpacht de hoofdgerechtigde nog steeds als eigenaar wordt aangemerkt of een zodanig recht is geëindigd (sub c);
  • de onroerende zaak is bij verdeling gesplitst en aan verschillende deelgenoten toegedeeld (sub c);
  • in geval van een gezamenlijke beschikking; de aangrenzende onroerende zaak wordt niet langer als landgoed aangemerkt (sub d).

Het verlies van de status als NSW-landgoed kan tot gevolg hebben dat in het verleden verleende invorderingsfaciliteiten voor de erf- en schenkbelasting (art. 8 en 8ac NSW) komen te vervallen en dat niet geheven overdrachtsbelasting (art. 9c NSW) alsnog wordt verschuldigd.

2 6-maandstermijn bij verzoek tot voortzetting

Ingeval de onroerende zaak de status verliest door een oorzaak genoemd in art. 3 lid 1 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.