LOADING  
Fiscaal
Civiel

NSW-landgoed: statusverlies (art. 3 NSW)

NSW-landgoed: statusverlies

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Verlies op verzoek of van rechtswege

Een eigenaar kan de minister mededelen dat hij niet langer wenst dat diens onroerende zaak wordt aangemerkt als NSW-landgoed (art. 3 lid 1 sub a NSW).
Daarnaast kent de wet een aantal situaties waarin een onroerende zaak zijn status als NSW-landgoed verliest (art. 3 lid 1 NSW):

  • door gebrek aan behoorlijk onderhoud of andere omstandigheden is het karakter van het landgoed aangetast of verloren gegaan (sub b);
  • de eigendom van de onroerende zaak is overgedragen (sub c);
  • als op de onroerende zaak een recht van vruchtgebruik of erfpacht is gevestigd tenzij, in geval van erfpacht de hoofdgerechtigde nog steeds als eigenaar wordt aangemerkt of een zodanig recht is geëindigd (sub c);
  • de onroerende zaak is bij verdeling gesplitst en aan verschillende deelgenoten toegedeeld (sub c);
  • in geval van een gezamenlijke beschikking: de aangrenzende onroerende zaak wordt niet langer als landgoed aangemerkt (sub d);
  • de onroerende zaak voldoet niet aan de regels van het per 1 januari 2021 gewijzigde Rangschikkingsbesluit NSW.

Het verlies van de status als NSW-landgoed kan tot gevolg hebben dat in het verleden verleende invorderingsfaciliteiten voor de erf- en schenkbelasting (art. 8 en 8a NSW) komen te vervallen en dat niet geheven overdrachtsbelasting (art. 9c NSW) alsnog wordt verschuldigd. Voor de situatie dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.