LOADING  
Fiscaal
Civiel

Multiplier voor gift aan culturele instelling (art. 6.39a Wet IB 2001)

Multiplier voor gift aan culturele instelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 mei 2018

Algemeen

Sinds 1 januari 2012 is in art. 6.39a Wet IB 2001 een multiplier opgenomen voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele instellingen. Giften aan een culturele instelling mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. De maximale aftrek wordt derhalve behaald bij een schenking van € 5.000. Voor meer informatie over een culturele instelling wordt verwezen naar de toelichting op de ANBI (art. 5b AWR).

Deze multiplier zou oorspronkelijk per 1 januari 2017 komen te vervallen (art. 10b.1 Wet IB 2001), maar bij nieuwsbericht van 19 maart 2013 is bekend gemaakt dat het gebruik van de multiplier met een jaar wordt verlengd. Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 is art. 10b.1 Wet IB 2001 aangepast (Stb. 2013, nr 566). Vervolgens is bij amendement bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 de horizonbepaling komen te vervallen (TK 2017-18, 34786, nr 8 en 9, Stb. 2018, 518, art. I, G). Hierdoor is de multiplier giftenaftrek voor giften aan een culturele instelling structureel van aard. Wel dient deze aanpassing vanwege staatssteun ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Aan de Europese Commissie is toestemming gevraagd voor de invoering van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.