LOADING  
Fiscaal
Civiel

Multiplier voor gift aan culturele instelling (art. 6.39a Wet IB 2001)

Multiplier voor gift aan culturele instelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen, Kunst Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 juli 2022

Algemeen

Sinds 1 januari 2012 is in art. 6.39a Wet IB 2001 een multiplier opgenomen voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele instellingen (voor meer informatie zie toelichting Erfbelasting betalen met kunst of met een cultuurhistorisch goed (art. 67 lid 3 SW)). Giften aan een culturele instelling mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. De maximale aftrek wordt derhalve behaald bij een schenking van € 5.000. Voor meer informatie over een culturele instelling wordt verwezen naar de toelichting op de ANBI (art. 5b AWR).

De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief van 21 juni 2022 (nr. 2022-0000129896) aan de Tweede Kamer gestuurd over de toepassing van de multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). De bedoeling bij de introductie van de multiplier in 2012 was dat dit maximum ook voor fiscale partners tezamen gold. Na een analyse van de wettelijke bepaling en de parlementaire geschiedenis blijkt dat de multiplier door de Belastingdienst op onjuiste wijze wordt toegepast. Uit een brede juridische analyse volgt dat op grond van de wettekst het maximumbedrag van € 1.250 per belastingplichtige geldt en dat voor fiscale partners dus een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.