LOADING  
Fiscaal
Civiel

Middeling (art. 3.154 Wet IB 2001)

Middeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
De redactie

1 Algemeen

Een belastingplichtige die aanzienlijke wisselende jaarinkomsten heeft, betaalt gemiddeld veel meer belasting dan wanneer hij gelijkmatige jaarinkomsten zou hebben gehad. Om dat (progressie)nadeel tegen te gaan is in art. 3.154 Wet IB 2001 het correctiemiddel van middeling opgenomen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid over een tijdvak van drie aaneengesloten kalenderjaren een herrekening toe te passen, waarbij het inkomen gelijkmatig aan deze drie jaren wordt toegerekend. Als de gelijkmatig verdeelde jaarinkomsten tot een lager bedrag aan belasting leiden, wordt een teruggaaf van belasting verleend.

Bij middeling dienen de inkomens uit werk en woning (box 1) van drie aaneengesloten kalenderjaren te worden opgeteld. De uitkomst deelt men door drie. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen - dient vervolgens per jaar opnieuw de belasting te worden berekend. Indien de over het middelingstijdvak herrekende belastingbedragen in totaal lager zijn dan de daadwerkelijk geheven belastingbedragen is het mogelijk om een belastingteruggaaf te krijgen. Onder geheven belasting wordt naast de inkomstenbelasting ook de premies volksverzekeringen begrepen indien deze gecombineerd zijn geheven. De geheven belasting wordt vastgesteld voor toepassing van de aftrekbeperking met betrekking tot de aftrekbare kosten van een eigen woning (art. 2.10 lid 2 en art. 2.10a lid 2 Wet IB 2001) en voor toepassing ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.