LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mededelingsplicht voor zekerheidshouders (art. 22bis Inv.)

Mededelingsplicht voor zekerheidshouders

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021
mr. L.E. Welkers

1 Mededelingsplicht voor zekerheidshouders bij voornemen tot uitoefenen recht op bodemzaak

Het bodemrecht (art. 22 lid 3 Inv) is het recht van de ontvanger om zich te verhalen op bepaalde roerende zaken die zich op de bij de belastingschuldige in gebruik zijnde bodem (de bedrijfsruimte) bevinden (bodemzaken), los van het feit of die zaken eigendom zijn van de belastingschuldige of van een derde.
Om het bodem(voor)recht constructiebestendig te maken is een mededelingsplicht voor zekerheidshouders in de Invorderingswet opgenomen. Als een pandhouder één of meer bodemzaken in vuistpand wil nemen, al dan niet met behulp van een pandhoudersbeslag, omdat aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan (zie art. 3:237 lid 2 BW), zal hij daarvan eerst mededeling moeten doen aan de fiscus. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een leasemaatschappij of voor een leverancier die heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud en die afgifte van diens eigendom wil krijgen.

De mededelingsplicht houdt in dat een zekerheidshouder de ontvanger moet informeren over een voornemen zijn recht op een bodemzaak uit te oefenen (art. 22bis lid 2 Inv.). Als de ontvanger aangeeft geen gebruik te maken van zijn verhaalsrecht of nadat een termijn van vier weken is verstreken, kan de zekerheidshouder tot vier weken na die mededeling (of na verstrijken van de termijn van vier weken) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.