LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mede in aftrek van de winst komende posten (art. 9 Wet Vpb)

Mede in aftrek van de winst komende posten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
mr. A.C.M. de Vries

1 Algemeen

In art. 9 Wet Vpb wordt van een aantal uitgavenposten vastgelegd dat deze in aftrek komen van de winst in de vennootschapsbelasting. De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat over de aftrekbaarheid twijfel zou kunnen ontstaan vanwege de verwijzing naar de inkomstenbelasting (art. 3.8 e.v. Wet IB 2001) in art. 8 Wet Vpb enerzijds en het verschil in wezen tussen een natuurlijk persoon en een vennootschapsbelastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting anderzijds.

Voor de notarispraktijk zijn vooral van belang de aftrekbaarheid van oprichtingskosten en van kosten van wijziging van kapitaal (art. 9 lid 1 onderdeel d Wet Vpb) en de aftrek van fictieve kosten voor vrijwilligers (art. 9 lid 1 onderdeel h Wet VPB).

2 Aftrek fictieve kosten vrijwilligers

Indien een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een lichaam dat een sociaal belang behartigt (SBBI) gebruik maakt van arbeid door natuurlijke personen die om niet of naar een loon dat in belangrijke mate (meer dan 30%) lager is dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is (vrijwilligers), mogen de fictieve kosten van de vrijwilligers in aftrek worden gebracht op de winst. De fictieve kosten worden gesteld op de kosten die aftrekbaar zouden zijn op basis van het minimumloon verminderd met de werkelijke kosten.
Voor de aftrek is vereist dat het lichaam een administratie houdt waarin ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.