LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mede in aftrek van de winst komende posten (art. 9 Wet Vpb)

Mede in aftrek van de winst komende posten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015
mr. A.C.M. de Vries

Aftrek fictieve kosten vrijwilligers

Indien een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een lichaam dat een sociaal belang (SBBI) behartigt gebruik maakt van arbeid door natuurlijke personen die om niet of naar een loon dat in belangrijke mate lager is dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is (vrijwilligers), mogen de fictieve kosten van de vrijwilligers in aftrek worden gebracht op de winst. De fictieve kosten worden gesteld op de kosten die aftrekbaar zouden zijn op basis van het minimumloon verminderd met de werkelijke kosten, art. 9 lid 1 onder h Wet Vpb.
Voor de aftrek is vereist dat het lichaam een administratie houdt waarin de NAW-gegevens en de daadwerkelijk aan de vrijwilligers verstrekte beloningen wordt bijgehouden, art. 9 lid 4 Wet Vpb.
De aftrek voor fictieve kosten vrijwilligers gaat voor de aftrek van fondswervende activiteiten en mag niet leiden tot een negatieve winst, art. 9 lid 5 Wet Vpb.

 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.