LOADING  
Fiscaal
Civiel

Massaal bezwaar (art. 25c - 25f AWR)

Massaal bezwaar

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bezwaar/beroep Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Een aanwijzing massaal bezwaar kan worden gegeven indien belastingplichtigen tegen eenzelfde rechtsvraag massaal in bezwaar komen.
In de toelichting Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt ingegaan op de massaalbezwaarprocedures inzake de vermogensrendementsheffing. In deze toelichting wordt de massaalbezwaarprocedure besproken inzake de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet die eind 2013 is geëindigd met een collectieve uitspraak op bezwaar. Hetgeen hierna wordt besproken is gebaseerd op de tot 1 januari 2016 geldende wetgeving. Vanaf 1 januari 2016 is de regeling inzake massaal bezwaar gewijzigd en opgenomen in de art. 25c t/m art. 25f AWR. Op grond hiervan moet iedere belastingplichtige zelf bezwaar maken. Als het bezwaarschrift ziet op andere geschilpunten dan de massaal aan de orde gestelde rechtsvraag, kan op grond van artikel 25f AWR het bezwaar worden gesplitst voor wat betreft de geschilpunten die onder de massaalbezwaarprocedure vallen en de overige geschilpunten. Op grond hiervan moet iedere belastingplichtige zelf bezwaar maken. Als het bezwaarschrift ziet op andere geschilpunten dan de massaal aan de orde gestelde rechtsvraag, kan op grond van artikel 25f AWR het bezwaar worden gesplitst voor wat betreft de geschilpunten die onder de massaalbezwaarprocedure vallen en de overige geschilpunten (Besluit van 7 juli 2018, 2018-12775, Stcrt. 2018, 39781). De te beantwoorden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.