LOADING  
Fiscaal
Civiel

Massaal bezwaar (art. 25c - 25f AWR)

Massaal bezwaar

Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 december 2013

1 Massaal bezwaar: zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet discriminatoir?

Rechtbank Breda oordeelde op 13 juli 2012 (nr AWB 11/5509, LJN BX3386, Notamail 2012, nr 181) dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel zoals dat is vastgelegd in art. 14 EVRM en 26 IVBPR. Het feit dat de faciliteiten beperkt zijn tot ondernemingsvermogen levert een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling op. De faciliteiten zouden moeten gelden voor alle tot een nalatenschap behorende goederen, ongeacht of de verkrijging bestaat uit ondernemingsvermogen of niet-ondernemingsvermogen. Hof Den Bosch heeft op 18 april 2013 (nr 12/00496, LJN BZ7841, Notamail 2013, nr 104) het oordeel van Rechtbank Breda vernietigd. Het Hof komt tot het oordeel dat het waarborgen van de continuïteit van een onderneming een redelijke rechtvaardiging om de verkrijging van ondernemingsvermogen anders te behandelen dan de verkrijging van niet-ondernemingsvermogen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals dat is vastgelegd in art. 14 EVRM en 26 IVBPR.
 

Vanwege het aantal bezwaarschriften erf- en schenkbelasting dat binnenkwam bij de Belastingdienst waarin een beroep werd gedaan op de uitspraak van Rechtbank Breda, heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten om deze bezwaarschriften aan te wijzen als massaal bezwaar, als bedoeld in art. 25a ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.