LOADING  
Fiscaal
Civiel

Massaal bezwaar (art. 25c - 25f AWR)

Massaal bezwaar

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2019
De redactie

1 Algemeen

Een aanwijzing massaal bezwaar kan worden gegeven indien belastingplichtigen tegen eenzelfde rechtsvraag massaal in bezwaar komen.
In de toelichting Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt ingegaan op de massaalbezwaarprocedures inzake de vermogensrendementsheffing. In deze toelichting wordt de massaalbezwaarprocedure besproken inzake de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet die eind 2013 is geëindigd met een collectieve uitspraak op bezwaar. Hetgeen hierna wordt besproken is gebaseerd op de tot 1 januari 2016 geldende wetgeving. Vanaf 1 januari 2016 is de regeling inzake massaal bezwaar gewijzigd en opgenomen in de art. 25c t/m art. 25f AWR. Nieuw is de in art. 25c lid 3 AWR opgenomen voorwaarde dat om onder de aanwijzing massaal bezwaar te kunnen vallen het individuele bezwaar tijdig moet zijn ingediend. Ook is nieuw dat onder aanwijzingen massaal bezwaar die sinds 1 januari 2016 zijn gedaan, het niet langer mogelijk is om de collectieve uitspraak te laten vervangen door een voor beroep vatbare individuele uitspraak.  

2 Massaal bezwaar: zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet discriminatoir?

Rechtbank Breda oordeelde op 13 juli 2012 (nr AWB 11/5509, ECLI:NL:RBBRE:2012:BX3386) dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel zoals dat is vastgelegd in art. 14 EVRM en 26 IVBPR. Het feit dat de faciliteiten beperkt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.