LOADING  
Fiscaal
Civiel

Loonbegrip (art. 10 Wet LB)

Loonbegrip

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 juli 2020
De Redactie

1 Algemeen

Het loonbegrip is een kernbegrip in de Wet op de loonbelasting 1964. Belasting wordt namelijk geheven over het belastbare loon (art. 9 Wet LB). Art. 10 Wet LB geeft een definitie van het begrip 'loon'. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Het loonbegrip moet ruim worden opgevat ('al hetgeen'). 

Het is mogelijk dat het genoten loon negatief is. Daarvan is sprake op het moment dat de werknemer aan de werkgever een bedrag moet betalen. Hetgeen aan de werkgever is betaald, strekt in mindering op het belastbare loon. 

2 Verband met dienstbetrekking

Uit de wettelijke definitie kan een zeker verband worden afgeleid tussen enerzijds het voordeel en anderzijds de dienstbetrekking. De dienstbetrekking, en niet de door een werknemer verrichte werkzaamheden, is de bron van het belaste loon, hetgeen door de Hoge Raad (8 februari 2008, nr 43514, ECLI:NL:HR:2008:BB3896) werd bevestigd. Tot het loon worden gerekend alle voordelen die zo zeer hun grond in de dienstbetrekking hebben dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt (HR 29 juni 1983, nr 21 435, ECLI:NL:HR:1983:AW9439, BNB 1984/2, brondocument niet beschikbaar). Voor de verhouding tussen het voordeel en de dienstbetrekking is ten eerste van belang hoe nauw die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.