LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levering van goederen (art. 3 lid 1 Wet OB)

Levering van goederen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Bouwterrein Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

Aan de heffing van omzetbelasting zijn onderworpen de leveringen van goederen die in Nederland door een zodanig handelende belastingplichtige (de ondernemer als bedoeld in art. 7 Wet OB) onder bezwarende titel worden verricht (art. 1 onder a Wet OB). Om te bepalen of een handeling een levering van een goed of een dienst is, moet in de eerste plaats worden nagegaan of één van de leveringsbepalingen in art. 3 of art. 3a Wet OB van toepassing is.

De eis van een bezwarende titel vergt een rechtstreeks verband tussen de levering van goederen en een werkelijk door de belastingplichtige ontvangen tegenprestatie. Deze tegenprestatie is een subjectieve waarde en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde. De tegenprestatie dient te worden uitgedrukt in een geldbedrag. Alhoewel leveringen om niet vanwege het ontbreken van de bezwarende titel in beginsel geen belastbare handelingen opleveren, worden zij onder bepaalde voorwaarden met leveringen onder bezwarende titel gelijkgesteld (art. 3 lid 3 onder a Wet OB). 

2 Levering van goederen

In art. 3 lid 1 Wet OB is omschreven welke handelingen voor de omzetbelasting als levering van een goed kwalificeren.

2.1 Overdracht of overgang beschikkingsmacht

In art. 3 lid 1 onder a Wet OB wordt als levering van een goed aangemerkt de overdracht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.