LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (art. 7.8 Wet IB 2001)

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 augustus 2021

1 Inleiding

Een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont maar wel ‘Nederlands inkomen’ geniet, is ingevolge art. 2.1 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 in Nederland voor de inkomstenbelasting ‘buitenlandse belastingplichtige’ ten aanzien van het Nederlandse inkomen. Voor het begrip ‘Nederlands inkomen’ verwijst art. 2.1 lid 2 Wet IB 2001 naar hoofdstuk 7 van de Wet IB 2001. Een buitenlandse belastingplichtige die inwoner is van een lidstaat van de Europese Unie of een land waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen, kon tot 2015 bij de aangifte inkomstenbelasting kiezen om als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting, art. 2.5 lid 1 Wet IB 2001 (oud). Sinds 1 januari 2015 bevat art. 7.8 Wet IB 2001 een nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtigen die hun inkomen geheel of nagenoeg geheel (ten minste 90%) in Nederland verdienen en die op grond van Europese jurisprudentie een gelijke behandeling met binnenlandse belastingplichtigen behoren te krijgen. Deze regeling is in de plaats getreden van art. 2.5 Wet IB 2001 (oud).

Het keuze-element van de vorige regeling is komen te vervallen; een buitenlandse belastingplichtige kwalificeert wel of niet voor de huidige regeling. De huidige regeling geeft kwalificerende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.