LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning (art. 3.123 Wet IB 2001)

Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 Inleiding

Het beleid inzake hypotheekrenteaftrek van de eigen woning is voor het laatst op 10 juni 2010 geactualiseerd (MvF 10 juni 2010, nr DGB 2010/921). In dit besluit zijn onder meer de volgende standpunten ingenomen.

1.1 Aflossing gemengde lening (onderdeel 3.1.2)

Als sprake is van een gemengde lening, bijvoorbeeld omdat de lening is afgesloten voor zowel de eigen woning als ook consumptieve doeleinden (zoals aanschaf van inboedel), hoort een deel van de lening tot box 1 en een deel tot box 3. In onderdeel 3.1.2 is goedgekeurd dat men bij aflossing zelf mag kiezen aan welk deel van de lening de aflossing moet worden toegerekend. Volledige toerekening aan het box 3-deel is dus mogelijk.

1.2 Herbesteding van een lening (onderdeel 3.5.1)

Bij herbesteding van een lening voor aanschaf, onderhoud of verbetering, wordt niet voldaan aan het vereiste dat de lening is aangegaan met het oog op verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Als men dus een bestaande eigenwoningschuld wil aanwenden voor aankoop (e.d.) van een andere eigen woning, zou dat betekenen dat de oude lening moet worden afgelost en een nieuwe lening moet worden opgenomen. Goedgekeurd wordt dat bij directe herbesteding van een lening aan de verwerving e.d. van een andere eigen woning, de eigenwoningschuld als zodanig blijft kwalificeren. De goedkeuring geldt ook voor de overgang van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.