LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen (art. 3.119e Wet IB 2001)

Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 januari 2022
De redactie

1 Toetsmoment 31 december

Een vereiste voor de kwalificatie van een onder het sinds 1 januari 2013 geldende aftrekregime vallende schuld als eigenwoningschuld is volledige aflossing volgens een in de geldleningsovereenkomst vastgelegd ten minste annuïtair aflossingsschema van ten hoogste 360 maanden (de zogenaamde aflossingseis). Dit betekent in beginsel dat wanneer in een kalenderjaar 1 euro te weinig wordt afgelost, de (gehele) schuld geen eigenwoningschuld meer is en verhuist naar box 3 en dus de rente niet langer aftrekbaar is. Dit vindt de wetgever een ongewenst gevolg. In art. 3.119e Wet IB 2001 is daarom een aantal regelingen opgenomen voor het geval op 31 december van een jaar te weinig blijkt te zijn afgelost.
Jaarlijks wordt op 31 december van het kalenderjaar getoetst of voldoende is afgelost op de eigenwoningschuld. Dit geeft enige flexibiliteit in de aflossing gedurende het jaar. Er is geen sprake van een aflossingsachterstand wanneer een maandelijkse aflossing op een later moment binnen het betreffende kalenderjaar plaatsvindt, tenzij er een betalingsachterstand is op een incidenteel toetsmoment gedurende het jaar bijvoorbeeld als gevolg van de vervreemding van de eigen woning, een rentewijziging gedurende het kalenderjaar of als de lening wordt overgesloten (art. 3.119c lid 7 onder b, c en d Wet IB 2001). Als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.