LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB)

Kleine ondernemersregeling

Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2018
De redactie

1 Vermindering van omzetbelasting (KO-regeling)

Voor zogenoemde kleine ondernemers in de omzetbelasting is een bijzondere regeling geschapen, de kleine ondernemersregeling (KO-regeling) van art. 25 Wet OB. De regeling geldt alleen voor ondernemers-natuurlijke personen, alsmede voor samenwerkingsverbanden tussen natuurlijke personen zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen (mits niet op aandelen). Voor de vennootschapsbelastingplichtige open commanditaire vennootschap geldt de regeling niet. De KO-regeling geldt per ondernemer. Het samenwerkingsverband geldt daarbij als ondernemer. De ondernemer moet in Nederland zijn gevestigd of in Nederland over een vaste inrichting beschikken. Heeft een ondernemer meerdere ondernemingen, dan wordt de KO-regeling op het totaal van de door deze ondernemingen per saldo af te dragen omzetbelasting toegepast (MvF 26 maart 2013, nr BLKB2013/400M, onderdeel 2). De KO-regeling geldt ook voor de zogenoemde quasi-ondernemers, dat zijn de ondernemers die een vermogensbestanddeel exploiteren om daar duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De regeling geldt niet indien wordt geopteerd voor belaste verhuur van de onroerende zaak.

Indien een landbouwer de – per 1 januari 2018 – vervallen landbouwregeling (art. 27 Wet OB) had toegepast, kon hij slechts van de KO-regeling gebruikmaken voor activiteiten die niet onder de landbouwregeling vielen, mits hij beschikte over een daartoe vereiste administratie. 

Is een ondernemer in een kalenderjaar na aftrek van voorbelasting (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.