LOADING  
Fiscaal
Civiel

Keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen (vervallen) (art. 2.5 Wet IB 2001)

Keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Per 1 januari 2015 is het keuzerecht voor een buitenlands belastingplichtige vervallen. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2014 gold.

Een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont maar wel ‘Nederlands inkomen’ geniet, is ingevolge art. 2.1 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 als ‘buitenlandse belastingplichtige’ belastingplichtig voor de inkomstenbelasting voor het Nederlandse inkomen. Voor het begrip ‘Nederlands inkomen’ verwijst art. 2.1 lid 2 Wet IB 2001 naar hoofdstuk 7 van de Wet IB 2001.
Een buitenlandse belastingplichtige die inwoner is van een lidstaat van de Europese Unie of een land waarmee Nederland een regeling ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen, kan bij de aangifte inkomstenbelasting kiezen om als binnenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting, art. 2.5 lid 1 Wet IB 2001. De Hoge Raad heeft op 28 oktober 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BR4537) geoordeeld dat de beperking van het keuzerecht tot inwoners van een lidstaat waarmee een verdrag is gesloten, geen verboden discriminatie is in de zin van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM.
Aan een binnenlandse belastingplichtige die niet het gehele kalenderjaar in Nederland woont, komt hetzelfde keuzerecht toe.
Rechtbank Breda (ECLI:NL:RBBRE:2011:BR5365) heeft geoordeeld dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.