LOADING  
Fiscaal
Civiel

Juridische splitsing (art. 3.56 Wet IB 2001)

Juridische splitsing

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Splitsing, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 maart 2020
De redactie

1 Doorschuiffaciliteit juridische splitsing in de IB

Art. 3.56 Wet IB 2001 biedt voor tot ondernemingsvermogen behorende aandelen in en/of schuldvorderingen op de splitsende rechtspersoon een doorschuiffaciliteit indien een meerwaarde op deze aandelen of schuldvordering wordt gerealiseerd als gevolg van de betrokkenheid bij een overgang onder algemene titel in het kader van een juridische splitsing. Fiscaal wordt namelijk degene die aandeelhouder is van en/of houder is van schuldvorderingen op de bij de splitsing betrokken rechtspersoon geacht de aandelen en/of de schuldvordering te hebben vervreemd (art. 3.56 lid 1 Wet IB 2001).

De faciliteit beoogt vanwege het ontbreken van het vrijkomen van liquiditeiten bij een juridische splitsing een tegemoetkoming te geven voor de anders verschuldigde belasting over het positieve verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen en/of schuldvordering en hun fiscale boekwaarden. De doorschuiffaciliteit houdt in dat de fiscale boekwaarde van de direct na de juridische splitsing gehouden aandelen in en/of schuldvordering op de bij de splitsing betrokken verkrijgende rechtspersonen voor een evenredig gedeelte wordt gesteld op de fiscale boekwaarde van de aandelen in en/of schuldvordering op de (af)splitsende rechtspersoon ten tijde van de juridische splitsing (art. 3.56 lid 3 Wet IB 2001).
De toerekening van de fiscale boekwaarden geschiedt evenredig omdat een rechtspersoon altijd in minimaal twee rechtspersonen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.