LOADING  
Fiscaal
Civiel

Juridische splitsing (art. 14a Wet Vpb)

Juridische splitsing

Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 augustus 2018

1 Wat is een juridische splitsing

Bij een zuivere splitsing gaat het vermogen van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op twee of meer andere verkrijgende rechtspersonen en worden de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon van rechtswege in dezelfde onderlinge verhouding aandeelhouder in alle verkrijgende rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt op te bestaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon bestaan en gaat een deel van het vermogen onder algemene titel over op een of meer verkrijgende rechtspersonen. De aandeelhouders van de afsplitsende rechtspersoon worden van rechtswege in dezelfde onderlinge verhouding tevens aandeelhouder in de verkrijgende rechtspersonen. Een ruziesplisting is een variant op de zuivere splitsing waarbij de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon niet in dezelfde verhouding aandeelhouder worden van alle verkrijgende rechtspersonen maar enig aandeelhouder worden van een van de verkrijgende rechtspersonen. In praktijk wordt deze variant gebruikt om twee of drie aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon elk een eigen rechtspersoon te geven met daarin een evenredig deel van het te splitsen vermogen. Een variant op de afsplitsing is de overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen van de afsplitsende vennootschap naar een nieuw opgerichte dochtervennootschap.

2 Fiscale faciliteiten

In art. 14a Wet Vpb is een doorschuiffaciliteit opgenomen voor de vennootschapsbelastinggevolgen van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.