LOADING  
Fiscaal
Civiel

Juridische fusie doorschuiving (art. 3.57 Wet IB 2001)

Juridische fusie doorschuiving

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fusie Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 maart 2020
De redactie

1 Doorschuiffaciliteit juridische fusie in de IB

Art. 3.57 Wet IB 2001 geeft voor tot een ondernemingsvermogen behorende aandelen in of schuldvorderingen op de verdwijnende rechtspersoon een doorschuiffaciliteit indien een meerwaarde op deze aandelen en/of schuldvordering wordt gerealiseerd als gevolg van de betrokkenheid bij een overgang onder algemene titel in het kader van een juridische fusie. Fiscaal wordt namelijk degene die aandeelhouder is van en/of houder is van schuldvorderingen op de bij de fusie betrokken rechtspersoon geacht de aandelen en/of de schuldvordering te hebben vervreemd (art. 3.57 lid 1 Wet IB 2001). De faciliteit beoogt vanwege het ontbreken van het vrijkomen van liquiditeiten bij een juridische fusie een tegemoetkoming te geven voor de anders verschuldigde belasting over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen en/of schuldvordering en hun fiscale boekwaarden. De doorschuiffaciliteit houdt in dat de bij de juridische fusie van rechtswege verkregen aandelen in en/of schuldvordering op de verkrijgende rechtspersoon direct na de fusie als fiscale boekwaarde dezelfde boekwaarde krijgen als die van de aandelen in en/of schuldvordering op de verdwijnende rechtspersoon ten tijde van de juridische fusie. 

De faciliteit van art. 3.57 Wet IB 2001 is van toepassing op ondernemers en resultaatgenieters (natuurlijke personen) bij wie de aandelen in en/of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.