LOADING  
Fiscaal
Civiel

Juridische fusie (art. 14b Wet Vpb)

Juridische fusie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Inleiding 

De fiscale gevolgen van de juridische fusie voor de verdwijnende en verkrijgende rechtspersonen zijn opgenomen in art. 14b lid 1 Wet Vpb. De verdwijnende rechtspersoon wordt geacht zijn vermogensbestanddelen ten tijde van de fusie te hebben overgedragen aan de verkrijgende rechtspersoon. Ook wordt de verdwijnende rechtspersoon geacht ten tijde van de juridische fusie te zijn opgehouden in Nederland belastbare winst in te genieten. Dit volgt uit de eindafrekeningsfictie van art. 15d Wet Vpb. Deze eindafrekeningsfictie heeft tot gevolg dat de verdwijnende rechtspersoon moet afrekenen over de stille en fiscale reserves die voorafgaand aan het fusietijdstip in de vennootschap aanwezig zijn. Als er over de fiscale meerwaarden wordt afgerekend, dan verloopt de fusie ruisend. De wetgever vindt het onwenselijk als de verdwijnende rechtspersoon acuut zou moeten afrekenen over de fiscale en stille reserves die onder algemene titel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Om dit te voorkomen, is de fusiefaciliteit van art. 14b Wet Vpb in de wet opgenomen.

2 Civiele aspecten van een juridische fusie

De juridische fusie is een rechtshandeling die bedrijven de mogelijkheid biedt om fiscaal vriendelijk te reorganiseren. De rechtshandeling wordt gedefinieerd in art. 2:309 BW. Het is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel overgaat op de verkrijgende rechtspersoon tegen uitreiking van aandelen. Het 'gehele vermogen' omvat zowel de rechten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.