LOADING  
Fiscaal
Civiel

Jaarwinst (art. 3.25 Wet IB 2001)

Jaarwinst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
De redactie

1 Jaarwinst als onderdeel van de totaalwinst

Totaalwinst is de winst die vanaf de start van de subjectieve onderneming tot het moment dat de onderneming niet langer voor rekening van de ondernemer wordt gedreven, wordt behaald. Dit beslaat dus de gehele periode dat een belastingplichtige de onderneming drijft. De jaarwinst is in beginsel de toerekening van de totaalwinst aan de verschillende jaren. De wetgever wil de belastingheffing over de totaalwinst niet uitstellen tot het einde van de subjectieve onderneming maar gedurende de looptijd elk jaar een deel van de totaalwinst belasten. De toerekening van baten en lasten aan een bepaald jaar moet plaatsvinden aan de hand van het goed koopmansgebruik (g.k.g.) en met in achtneming van een bestendige gedragslijn (art. 3.25 Wet IB 2001). Dat houdt in dat als eenmaal een bepaalde methode om de winst te berekenen is gekozen, stelselwijziging alleen is toegestaan indien goed koopmansgebruik dat rechtvaardigt. Hiermee wordt voorkomen dat jaarwinsten min of meer willekeurig kunnen worden bepaald. Een ondernemer kan elk stelsel van winstberekening kiezen mits dit stelsel in overeenstemming is met goed koopmansgebruik. Zolang een keuze voor een bepaald stelsel geen onherroepelijke fiscale gevolgen heeft gehad, kan het stelsel nog worden gewijzigd. Onherroepelijke gevolgen treden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.