LOADING  
Fiscaal
Civiel

Invorderingsrente (art. 28 Inv.)

Invorderingsrente

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belasting- en invorderingsrente, COVID-19 Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 september 2022
De Redactie

1 Invorderingsrente

1.1 Betaling van invorderingsrente

Door de ontvanger van de Belastingdienst wordt invorderingsrente in rekening gebracht over het openstaande bedrag als een belastingaanslag te laat wordt betaald (art. 28 lid 1 Inv.). De invorderingsrente wordt enkelvoudig berekend over de periode die loopt van de eerste dag waarop de aanslag op grond van art. 9 Inv. invorderbaar is tot de dag voorafgaand aan de dag van betaling (art. 28 lid 2 Inv.). Een belastingaanslag is invorderbaar zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet uitgezonderd een al dan niet conserverende navorderingsaanslag die invorderbaar is één maand na dagtekening van de navorderingsaanslag en uitgezonderd een naheffingsaanslag die invorderbaar is 14 dagen na de dagtekening van de naheffingsaanslag. Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met een dagtekening in het jaar waarover de aanslag is opgelegd is invorderbaar in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog volle maanden van het jaar overblijven. De eerste termijn is invorderbaar een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later. Invorderingsrente wordt niet in rekening gebracht over de tijd dat een belastingschuldige ingevolge een aantal in art. 25 Inv. genoemde situaties (o.a. conserverende aanslagen) uitstel van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.