LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling overdrachtsbelasting en herleving heffingsmogelijkheid overdrachtsbelasting (art. 9a - 9c NSW)

Vrijstelling overdrachtsbelasting en herleving heffingsmogelijkheid overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. J.D.M. de Rooij

1 Overdrachtsbelastingfaciliteit

In beginsel is over de verkrijging van een onroerende zaak overdrachtsbelasting verschuldigd (art. 2 WBR). Voor de verkrijging van een NSW-landgoed is in art. 9a NSW een faciliteit opgenomen zodat in dat geval geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Verliest een onroerende zaak zijn landgoedstatus, dan leidt dit alsnog tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting, art. 9c NSW.

De vrijstelling is alleen van toepassing indien de juridische eigendom wordt verkregen. Ingeval van huurkoop (in de zin van art.7:101-112 BW) kan van de vrijstelling geen gebruik worden gemaakt, omdat dan in eerste instantie slechts economische eigendom (in de zin van art. 2 WBR) wordt verkregen.

De vervreemding van een landgoed binnen 25 jaar na de verkrijging leidt in beginsel al tot verlies van de landgoedstatus voor de verkoper. Daarom moet binnen 6 maanden na de overdracht een verzoek tot voortzetting van de rangschikking worden gedaan (art. 3 lid 2 NSW).

2 Verkrijging nog niet gerangschikt landgoed: goedkeuring

Voor toepassing van de vrijstelling overdrachtsbelasting is vereist dat de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging de status van NSW-landgoed heeft. De staatssecretaris heeft onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd dat de vrijstelling ook kan worden toegepast als de onroerende zaak nog geen NSW-status heeft (MvF 27 november 2020, nr 2020-204084, onderdeel 3.1). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.