LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling overdrachtsbelasting en herleving heffingsmogelijkheid overdrachtsbelasting (art. 9a - 9c NSW)

Vrijstelling overdrachtsbelasting en herleving heffingsmogelijkheid overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Overdrachtsbelastingfaciliteit

In beginsel is over de verkrijging van een onroerende zaak overdrachtsbelasting verschuldigd (art. 2 WBR). Voor de verkrijging van een NSW-landgoed is in art. 9a NSW een faciliteit opgenomen zodat in dat geval geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Verliest een onroerende zaak zijn landgoedstatus, dan leidt dit alsnog tot verschuldigdheid van overdrachtsbelasting, art. 9c NSW.

De vrijstelling is alleen van toepassing indien de juridische eigendom wordt verkregen. Ingeval van huurkoop (in de zin van art.7:101-112 BW) kan van de vrijstelling geen gebruik worden gemaakt, omdat dan in eerste instantie slechts economische eigendom (in de zin van art. 2 WBR) wordt verkregen.

De vervreemding van een landgoed binnen 25 jaar na de verkrijging leidt in beginsel al tot verlies van de landgoedstatus voor de verkoper. Daarom moet binnen 6 maanden na de overdracht een verzoek tot voortzetting van de rangschikking worden gedaan (art. 3 lid 2 NSW).

Gelet op de doorkijkarresten van de Hoge Raad (23 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AU8559 en 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7580met betrekking tot de in art. 15 WBR opgenomen vrijstellingen geldt de vrijstelling van art. 9a NSW ook voor de verkrijging van (certificaten) van aandelen in een (art. 4 WBR-)rechtspersoon voor zover deze rechtspersoon eigenaar is van een NSW-landgoed. 

2 Verkrijging nog niet gerangschikt landgoed: goedkeuring

Voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.