LOADING  
Fiscaal
Civiel

Investeringsaftrek (art. 3.40 Wet IB 2001)

Investeringsaftrek

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Ficties Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

De investeringsaftrek heeft als doel het stimuleren om in bedrijfsmiddelen te investeren. De investeringsaftrek geldt ten aanzien van belastingplichtigen die winst uit onderneming genieten en die investeren in bedrijfsmiddelen. Zij kunnen aanvullend, naast de afschrijvingen, een deel van het geïnvesteerde bedrag ten laste van hun jaarwinst brengen. De investeringsaftrekken zijn dus een aanvullende aftrekpost. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van de omvang van de investering. Belangrijk is om eerst duidelijk te maken welke belastingplichtigen voor de investeringsaftrek in aanmerking komen (de voor investeringsaftrek kwalificerende belastingplichtigen). Ook zijn de begrippen 'bedrijfsmiddelen' en 'investeren' van belang voor de toepassing van de investeringsaftrek. Deze begrippen zullen in deze toelichting besproken worden.

2 Kwalificerende belastingplichtigen

Of een belastingplichtige recht heeft op investeringsaftrek, moet per soort investering worden beoordeeld. Er bestaan ingevolge art. 3.40 Wet IB 2001 drie vormen van investeringsaftrek, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De KIA is van toepassing op belastingplichtigen die winst uit onderneming genieten. Dit betekent dat ook een medegerechtigde in de zin van art. 3.3 lid 1 onder a Wet IB 2001 voor de KIA in aanmerking komt. 

De EIA en de MIA zijn alleen toegankelijk voor ondernemers en dus niet voor medegerechtigden (art. 3.42 lid 1 respectievelijk art. 3.42a lid 1 Wet IB 2001). Uit deze bepalingen vloeit voort dat de EIA ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.