LOADING  
Fiscaal
Civiel

Directe belasting (Art. 1 Wet Vpb)

Directe belasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 juli 2022

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Art. 1 Wet Vpb maakt duidelijk dat alleen van de in art. 2 en 3 Wet Vpb genoemde lichamen vennootschapsbelasting kan worden geheven.

Belasting wordt geheven over de in een jaar genoten belastbare winst (dat is de winst verminderd met de aftrekbare giften) verminderd met de in de wet genoemde te verrekenen verliezen. 

De Wet Vpb is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. Wij noemen hierna bij de genoemde hoofdstukken de onderwerpen die in VJ zijn toegelicht.

Hoofdstuk I bevat onder de kop Belastingplicht een aantal bepalingen met betrekking tot de subjectieve binnenlandse belastingplicht (art. 2 Wet Vpb) en de subjectieve vrijstellingen voor verenigingen, stichtingen en vrijgestelde beleggingsinstellingen (art. 5 t/m art. 6a Wet Vpb). 

Hoofdstuk II bevat het voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen. Op hoofdlijnen worden de volgende regelingen toegelicht:

- de in afdeling 2.2 opgenomen algemene artikelen inzake de winstbepaling (art. 8, 8b, 9a, 10a en 12a Wet Vpb);
- de in afdeling 2.5 opgenomen de deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb);
- de in afdeling 2.6 opgenomen de bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb);
- de in afdeling 2.7 opgenomen splitsing en juridische fusie (art. 14a en art. 14b Wet Vpb);
- de in afdeling 2.8 verwoorde geruisloze terugkeer uit de BV (art. 14c Wet Vpb);
- de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.