LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.12 Wet IB 2001)

Inkomen uit aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Aandelenoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
De redactie

1 Inleiding

Het begrip inkomen uit aanmerkelijk belang wordt omschreven in art. 4.12 Wet IB 2001 als de som van:

  • de reguliere voordelen verminderd met de in art. 4.15 Wet IB 2001 omschreven aftrekbare kosten;
  • de vervreemdingsvoordelen;

dit alles verminderd met de persoonsgebonden aftrek bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet IB 2001.
De persoonsgebonden aftrek komt overigens pas in box 2 aan de orde indien in het betreffende belastingjaar in de boxen 1 en 3 onvoldoende positief inkomen is om de persoonsgebonden aftrek in mindering te brengen (art. 6.2 Wet IB 2001).

2 Reguliere voordelen

Reguliere voordelen zijn de voordelen die worden getrokken uit de tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen. Daarvan is sprake als een vermogensverschuiving plaatsvindt naar de aandeelhouder die wordt gedekt door de in de vennootschap aanwezige winst (zie HR 18 januari 1959, nr 13763, BNB 1959/124, brondocument niet beschikbaar). Dit zal doorgaans geschieden in de vorm van een dividenduitkering.

3 Vervreemdingsvoordelen

Vervreemdingsvoordelen zijn voordelen die worden behaald met de vervreemding van aanmerkelijk belangaandelen. Dit kan een daadwerkelijke vervreemding zijn, maar ook een fictieve vervreemding zoals bedoeld in art. 4.16 Wet IB 2001. In zijn algemeenheid geldt dat een vervreemding wordt aangenomen indien als gevolg van een rechtshandeling aandelen of winstbewijzen of daarin besloten liggende rechten uit het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.