LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inhoudingsplicht bij werknemer-dga (art. 6 Wet LB)

Inhoudingsplicht bij werknemer-dga

Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 december 2009

DGA blijft in de loonbelasting

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 was een voorstel opgenomen om vanaf 1 januari 2009 degene tot wie uitsluitend een of meer directeuren-grootaandeelhouders in dienstbetrekking staan, niet langer inhoudingsplichtig te doen zijn voor de loonbelasting.
Dit voorstel is niet tot wet verheven. Een belangrijke reden was dat hierdoor DGA's hun recht op afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk zouden verliezen.

Op 9 juni 2008 heeft de Staatssecretaris van Financiën een alternatief pakket aan maatregelen aangekondigd aan de Tweede Kamer.
De volgende maatregelen zijn voorgesteld:
- er wordt een vereenvoudigde loonaangifte voor DGA's geintroduceerd,
- er wordt een systeem geïntroduceerd waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is,       
- er komt een eenvoudiger betalingssysteem,
- de grens voor het doen van BTW-kwartaalaangifte wordt verhoogd van € 7.000 naar € 15.000 per 1 januari 2009.
Voor de eerste drie voorstellen wordt gestreefd naar invoering per 1 januari 2010.

Op 4 juni 2009 zijn aan de Staatssecretaris van Financiën vragen voorgelegd ter zake van de fiscale positie van de DGA. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen op 2 oktober 2009 beantwoord. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in de stukken van de Tweede Kamer (wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009, TK 31705, nr 23...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.