LOADING  
Fiscaal
Civiel

In aanmerking nemen periodieke gift (art. 6.38 Wet IB 2001)

In aanmerking nemen periodieke gift

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, ANBI, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 In aanmerking nemen van periodieke giften

Periodieke giften vormen onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. De wet omschrijft periodieke giften als giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering/verstrekking die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan een instelling of vereniging in de zin van art. 6.33 onder b respectievelijk c Wet IB 2001 (art. 6.34 Wet IB 2001).

2 Vereisten voor aftrekbaarheid

De periodieke gift is onbeperkt aftrekbaar indien deze berust op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren (art. 6.38 Wet IB 2001). Zie hieronder voor het per 2023 geldende maximumbedrag van de in aftrek te brengen periodieke giften. 

Giften die zijn gedaan voordat de schenking in een notariële of onderhandse akte zijn vastgelegd, worden geacht niet te berusten op de later tot stand gekomen notariële of onderhandse akte van schenking en worden daarom niet aangemerkt als periodieke gift. Voor giften gedaan in het jaar 2014 die op een later moment in 2014 in een notariële of onderhandse akte zijn vastgelegd, geldt evenwel een goedkeuring (MvF 19 december 2014, nr BLKB 2014/1415M, onderdeel 2.5). 

De tekst van art. 6.34 Wet IB 2001 eist dat een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.